Frederiksberg

Arkitekt:

Ukendt

Opførelsesdata

Årstal: 1858 - 2009
Bygningsændringer og ombygninger:
Københavns Slots ladegård oprettes af Christian IV i 1620. Den udgøres arealmæssigt stort set af det nuværende Frederiksberg. Arealet bortfæstes 1651 til 20 bønder fra Amager, der er efterkommere efter de hollændere, som Christian II indkaldte ca. 1520. De opfører gårde på hver side af den nuværende Allégade. Området kaldes Ny Amager. Næsten alle hollændergårde nedbrænder 1697. Fæstejorden inddrages og markerne benyttes herefter til høavl og foder til livgardens heste. En af gårdene erhverves af Frederik III til lystgård for sine fire døtre i 1660'erne. Gården overdrages 1680 til kronprins Frederik, der som konge opfører Frederiksberg Slot på arealet i 1699. Jordarealerne bortauktioneres 1765 og flere store gårde opstår. Militærets demarkationsbestemmelser hindrer opførelsen af bygninger med grundmur øst for linjen Falkonér Allé-Jagtvej 1810-52. Voldene falder 1853. Da bestemmelserne ophæves, intensiveres byggeaktiviteten kraftigt. Frederiksberg dannes som selvstændig kommune ved udskillelsen fra Hvidovre Sogn 1858. Den udvikler sig i første omgang til en bymæssig forstad til København. Københavns kommune omslutter helt Frederiksberg ved indlemmelsen af yderdistrikterne i 1901.

Adresse

Frederiksberg
DK-2000 Frederiksberg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Flere bygherrer

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Bydannelse

Referencer
Den Store Danske Encyklopædi, bind 7. Gyldendal, 1997. Stadsarkitektur - bygninger præmieret af Frederiksberg kommune i 100 år. Arkitektur Forum, 2002. "
Links

http://www.frederiksberg.dk

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE