Pakhuset, Langelinie, København

Arkitekt:

Boje Lundgaard + Lene Tranberg ApS, arkitekter MAA


Arkitektens beskrivelse

Visionen bag projektet er at skabe et tidssvarende og fremtidsorienteret virksomhedsdomicil, med en markant identitetsskabende arkitektur og en bæredygtig profil.
Bygningen er placeret direkte på terræn, hvilket skaber plads til en ekstra etage i forhold til programmet. Denne mulighed bringes i spil ved samtænkning af bygningsgeometri, konstruktionsprincip og indeklimakoncept, således at etageadskillelserne minimeres og rumhøjden på etagerne maksimeres.
Husets ekstra etage giver plads til et centralt atrium der går igennem samtlige etager og er møbleret med tværgående gangbroer, opholdsplatforme og et åbent trappeforløb. Det langstrakte atrium er indrammet af to gennemgående indeliggende kerner, der sikrer vertikal cirkulation og forsyning. Den ene kerne er "grøn" med en frodig bevoksning af slyng- og klatrevegetation, den anden "blå" med en vandkunst ned ad kernevæggene i hele bygningens højde.
Selve atriet muliggør maksimal transparens på tværs af bygningen i hele domicilets centrale område og skaber overskuelighed, orientering og kontakt i domicilet.
Arealerne langs bygningens ydervægge fremstår således helt åbne, uden faste bygningsdele, og er fuldt fleksible for varierende indretning til arbejdspladser, møde- og pauserum og forskellige særfunktioner.
Opførelsesdata

Årstal: 2010 - 2015

Adresse

Langelinie Allé 47
DK-2100 København Ø

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: ATP Ejendomme A/S
Ingeniør: Cowi A/S, FRI
Entreprenør: NCC, Pihl & Søn, Jakon, Kemp & Lauritzen og Per Aarsleff A/S

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Kontorhus
Særlige aspekter: Førstepræmieforslag i indbudt, todelt konkurrence om bæredygtigt erhvervsbyggeri 2009.

Referencer
Licitationen 10-09-2009. BygTek 9-2009. Bæredygtigt Byggeri, byg 2-2014. "
Pakhuset, Langelinie, København
Pakhuset, Langelinie, København
Pakhuset, Langelinie, København
Pakhuset, Langelinie, København
Pakhuset, Langelinie, København
Pakhuset, Langelinie, København
Pakhuset, Langelinie, København
Pakhuset, Langelinie, København
Pakhuset, Langelinie, København
Pakhuset, Langelinie, København
Pakhuset, Langelinie, København
Pakhuset, Langelinie, København
Pakhuset, Langelinie, København
Pakhuset, Langelinie, København
Pakhuset, Langelinie, København
Pakhuset, Langelinie, København
Pakhuset, Langelinie, København
Pakhuset, Langelinie, København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE