Ålesund Kulturhus og Hatlehol Kirke, Norge

Arkitekt:

Cornelius + Vöge, arkitekter MAA

Hatlehol kirke og kulturhus er disponeret som en sammenstilling af flere bygnings-volumener, der udtrykker et tydeligt tilhørsforhold til den overdådige norske natur og stedets sprog.
Kirkebygningens rum er udlagt omkring to akser, en nord-sydlig ankomstakse og en vest-østlig akse, der bevæger sig fra den nære natur med vand, fjeld og lys over kirkerummets kig til himmel og lys. Eller en kombination af naturens og troens nærvær, fødsel og død, det fysiske og det åndelige.
De enkelte bygningskroppe er udformet som abstraktioner over fjeldlandskabet, der inddrages i arkitekturen, bl.a. som dåbsgrav i kirkerummet. Dele af bygningerne knækker i landskabet og rejser sig skulpturelt op over træerne som markante ovenlys og som et integreret kirketårn. Hele kirkekomplekset bliver derved et symbol på naturen og fjeldet, det massive og uforanderlige og mødet mellem himmel og jord.
Opførelsesdata

Årstal: 2016 - 2017

Adresse

Kirkebakke, Hatlehol
N-6012 Ålesund, Norge

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Ålesund Kirkelige Fællesråd
Ingeniør: Eduard Troelsgård A/S
Landskabsarkitekt: Cornelius + Vöge Atelier for Arkitektur
Konsulent: Niels Jordan Akustik og Silentgreen ved David Goehring (Cradle to Cradle)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Kirke og kulturhus
Særlige aspekter: Førstepræmieforslag i offentlig, international konkurrence 2009.

Referencer
Arkitekten 06-2014, side 41 og 96. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE