Tønder Kirke (Kristkirken)

Arkitekt:

Ukendt

Tønder Kirke, også kaldet Kristkirken, er et udmærket eksempel på en kirkebygning, opført efter Reformationen, men med genanvendelse af den senmiddelalderlige stil. De oprindelige arkitekturformer var ganske sejlivede. Kirken er opført af munkesten i krydsskifte som erstatning for Nicolaikirken, hvis oprindelige tårn er bevaret. Dens plan overholder det senmiddelalderlige skema med et bredt midterskib og to smallere og lavere sideskibe forbundet af arkadebuer. Koret har samme højde og bredde som midterskibet, og afsluttes tresidigt mod øst. Med stræbepiller og spidsbuede vinduer får man udefra det indtryk, at der er tale om en ægte middelalderkirke. Men interiøret afslører alligevel dens yngre herkomst. Kirken er lavere, den har blødere former og de korintiske søjler har profilerede, vandrette led som vederlag for de flade buer. Kirkebygningen er restaureret i 1940'erne, men står stort set uforandret, som da den blev opført. De hvide rum danner en værdig ramme om det overdådig rige inventar, bl.a. det sjældne sangerpulpitur (lektorium) fra 1623, der på katolsk vis til en vis grad lukker koret af mod skibet. Det økonomiske grundlag for inventaret blev skabt som følge af Tønders omfangsrige handel med korn, stude og kniplinger.
Opførelsesdata

Årstal: 1591 - 1592

Adresse

Kirkepladsen 3
DK-6270 Tønder

Byggeriets øvrige parter

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Kirke

Referencer
Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3, Politikens Forlag, 1971. Hugo Johannsen og Claus M. Smidt: Danmarks Arkitektur. Kirkens huse. Gyldendal 1981. Henning Dehn-Nielsen: Sønderjylland. Politikens Håndbøger, 2001. "
Links

http://www.tonder.folkekirken.dk/

Tønder Kirke (Kristkirken)
Tønder Kirke (Kristkirken)

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE