FDMs Prøvestation, Århus

Arkitekt:

Tegnestuen Vandkunsten ApS

FDM’s prøvestation i Aarhus er et fint bearbejdet bud på et moderne autoværksted, der i dag mere fungerer som et laboratorium fremfor en profan garagebygning med spildolie på gulvet og sorte fingre på kvitteringerne som i gamle dage.
Det lette og imødekommende anlæg har fået en fremtrædende placering på en hjørnegrund ved Viborgvej, hvor det er disponeret som en langstrakt, smal bygningskrop med ni prøvehaller, der via en stor tagflade over tilkørselsarealet er sammenføjet med en hal til ydelsesprøver.
Bygningerne står i en mørk pladebeklædning med enkle og rene linier. Trods de store lukkede facader har værkstederne et smukt lysindfald, ikke mindst på grund af et smalt vinduesbånd lige over gulvet i hele facadens udstrækning, men også gennem portene udført med store glaspartier og et gennemgående ovenlys.
Anlæggets rå arkitektoniske udtryk fremhæves i den største prøvehal med to forfinede kuber, der står frit i hallen og opdeler værksted og ekspedition. Kuberne indeholder personalefaciliteter. Vilkårene for bilens pleje har ændret sig, men den ligefremme atmosfære i de nye haller bringer de gamle garageanlæg i venlig erindring.
Opførelsesdata

Årstal: 2005 - 2006

Adresse

Vintervej 1
DK-8210 Århus V

Byggeriets øvrige parter

Landskabsarkitekt: Tegnestuen Vandkunsten

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Prøvestation for test og bilsyn
Særlige aspekter: Præmieret af Århus Kommune 2007.

Referencer
Arkitektur DK 6-2008, side 102. "
FDMs Prøvestation, Århus
FDMs Prøvestation, Århus
FDMs Prøvestation, Århus
FDMs Prøvestation, Århus
FDMs Prøvestation, Århus

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE