Bornholms rundkirker

Arkitekt:

Ukendt

Rundkirkerne på Bornholm fra 1200-tallet er sammen med silderøgeriernes skorstene blevet et vartegn og turistsymbol for øen. Men kirkernes enestående og originale arkitektoniske form skyldes Bornholms udsatte og strategiske position i Østersøen, hvor sørøveroverfald fra især vendere og gotlændere længe var en reel trussel mod både øens handelsfolk og beboere. Bornholm var i Middelalderen underlagt ærkebispesædet i Lund, der meget tænkeligt har været initiativtager til disse veritable kirkeborge, som kunne sikre såvel verdslige som åndelige støttesteder på øen. Der er fire rundkirker på Bornholm, der har forskellige størrelser, men som også har en række fællestræk med hensyn til form, konstruktion og materialer. Kirkerne er i to eller tre etager med kraftige ringformede tøndehvælv, der bæres af centrale søjler. Øverst har der oprindelig været en murkrone med skydeskår. Først senere, i 1600-tallet, er tårnene blevet overdækket med de nuværende kegleformede, spåntækkede tage. Som bindeled mellem etagerne er der indbygget små stejle trapper i murværket. Forsvarstårnene er i tidens løb ændret til egentlige kirker med påbyggede småskibe til kor og apsis samt stræbepiller, hvor der var risiko for sammenstyrtning. På kirkegårdene er der endvidere opført fritstående klokketårne af bindingsværk på et fundament af kampesten. Se tillige beskrivelserne af de enkelte kirker.

Nyker Kirke, Nykirke, Rønne, Bornholm
Nylars Kirke, Vestermarie, Aakirkeby, Bornholm
Olsker Kirke, Sankt Ols Kirke, Allinge, Bornholm
Østerlars Kirke, Bornholm

Opførelsesdata

Årstal: 1150 - 1200

Adresse

Ellebyvej 2, Nyker, DK-3700 Rønne. Kirkevej 17, Nylars, DK-3720 Aakirkeby. Vietsvej 25, Østerlars, DK-3760 Gudhjem. Rønnevej 51, Olsker, DK-3770 Allinge.
 Flere lokaliteter

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Lund Domkapitel

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Rundkirker

Referencer
Tobias Faber: Dansk Arkitektur, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 2, Politiken 1969. Guide til Dansk Arkitektur I. Erling Haagensen: Bornholms rundkirker, Bogan, 2003. Arkitekten 2 og 4-2005. Jørgen Hegner Christiansen og Kim Dirckinck-Holmfeld: En Arkitekturkanon, Arkitektens Forlag, 2005. Tobias Havmand, Jens Astrup og Jan Jæger (red.): Berlingske Tidendes Kulturkanon, Berlingske Tidende, 2005. Arkitektur Guide Øerne, Arkitektens Forlag, 2006, side 302. Politiken 16-07-2008. "
Links

http://bornholm.info/s1/Sevaerdigheder http://www.dac.dk/arksite

Bornholms rundkirker
Bornholms rundkirker
Bornholms rundkirker
Bornholms rundkirker
Bornholms rundkirker
Bornholms rundkirker

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE