Fåborg Kraftvarmeværk

Arkitekt:

Boje Lundgaard + Lene Tranberg ApS, arkitekter MAA

Kraftvarmeværket er beliggende på et åbent engareal ud mod vådområdet "Sundet" i Fåborgs nordøstlige udkant, synligt fra store dele af byens omegn. Denne stærkt eksponerede placering har naturligt ført til et anlæg med et kraftfuldt og afklaret formudtryk. Bygningsanlægget er følgelig udformet med fire selvstændige bygningskroppe, der indeholder maskin- og kontrolrum samt mandskabsfaciliteter. Mellem bygningerne ligger et fordelingsareal, der sammenknytter alle værkets funktioner tillige med en centralt placeret, cylindrisk akkumulatortank. Anlæggets bærende konstruktioner er udført af beton, dels som elementer og dels støbt på stedet. Facaderne skalmures med teglbloksten i formatet 200 x 300 mm. Værket bestykkes med to identiske gasmotoranlæg med en samlet el-ydelse på 7,4 MW, svarende til en årlig produktion på 42.000 mWh og en varmeydelse på 8,8 MJ/s, svarende til en produktion på 50.000 MWh årligt. Akkumulatortanken, som rummer 2.200 kubikmeter, sikrer en optimal driftsudnyttelse i perioder med lavt varmeforbrug.
Opførelsesdata

Årstal: 1995 - 1995

Adresse

Sundvænget, Sundstien 5
DK-5600 Faaborg

Byggeriets øvrige parter

Ingeniør: Vagn Hansen A/S, Odense Johs. Jørgensen A/S, FRI (teknik) Ole Vanggaard (konstruktioner)
Landskabsarkitekt: Svend Kierkegaard, MDL
Entreprenør: Hansson & Knudsen, Odense (konstruktioner) SM Contractors, Rødekro (maskinanlæg)

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Kraftvarmeværk
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i indbudt konkurrence 1994

Referencer
Tegl 2-1995. Byggeplads Danmark 1-1996. Arkitektur DK 3-1997, side 118, og 3-2013, side 20. Det Danske Kulturinstitut og Dansk Arkitektur Center: The Danish Wave, udstillingskatalog, 1998. Olaf Lind: Tegn på energi, side 48. Arkitektur Guide Øerne, Arkitektens Forlag, 2006, side 244. " "
Links

http://www.lt-ark.dk/ltark.htm

Fåborg Kraftvarmeværk
Fåborg Kraftvarmeværk
Fåborg Kraftvarmeværk
Fåborg Kraftvarmeværk
Fåborg Kraftvarmeværk
Fåborg Kraftvarmeværk

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE