Ågade Cykelbro, Åbuen, København

Arkitekt:

Dissing + Weitling arkitektfirma a/s

Ågade-broen er en del af den otte kilometer grønne cykelrute, der er etableret gennem det centrale Frederiksberg og Nørrebro. Den fører over den stærkt befærdede Åboulevard-forbindelse, der afvikler trafikken mellem det centrale København og Hareskov-motorvejen. Broen udgør et originalt og æstetisk byelement, der med sin buede og transparente, lette form falder fint ind i omgivelsrnes markante karré-bebyggelser. Broens elegante og krumme formgivning blev valgt som en naturlig fortsættelse af den i forvejen slyngede cykelrute.
Broen er udført i stål, hvilket havde den fordel at komponenterne kunne præfabrikeres i store enheder, der kunne løftes på plads med minimale gener for trafikken. Broen har få og enkle komponenter: en brodrager, en skråtstillet, bærende bue, et ophængningssystem samt gelændere og belysningsarmaturer, der spænder frit fra landfæste til landfæste uden mellemunderstøtninger.
Cykelruten er i dag endnu ufuldstændig, fordi en autoforhandler spænder ben ved Rantzaugade. Men når virksomheden forsvinder, gøres cykelruten sammen med de grønne områder færdigt.
Ruten og de rekreative aktiviteter i den nærvedliggende Nørrebroparken forstyrres i øvrigt i væsentlig omfang frem til 2018 på grund af det kommende metrobyggeri i området.
Opførelsesdata

Årstal: 2006 - 2008

Adresse

Ågade, Hans Egedes Gade
DK-2200 København N

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Københavns kommune
Ingeniør: Niras og Cowi
Landskabsarkitekt: Torben Schønherr Landskab

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Cykelbro
Særlige aspekter: Tildelt diplom af Foreningen Hovedstadens Forskønnelse 2008. Præmieret af Københavns Kommune 2009.

Referencer
Arkitektur DK 2-2011, side 40, og 06-2012, side 40. Copenhagen X: Ny Arkitektur i Hovedstaden, 2007. Arkitekten 13-2008, side 63. Byggeri 10-2008. "
Ågade Cykelbro, Åbuen, København
Ågade Cykelbro, Åbuen, København
Ågade Cykelbro, Åbuen, København
Ågade Cykelbro, Åbuen, København
Ågade Cykelbro, Åbuen, København
Ågade Cykelbro, Åbuen, København
Ågade Cykelbro, Åbuen, København
Ågade Cykelbro, Åbuen, København
Ågade Cykelbro, Åbuen, København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE