Assistens Kirkegård, København

Arkitekt:

Jens Bang

Assistens Kirkegård er oprettet i 1760, da første del blev anlagt på et sumpet græsningsareal uden for Københavns volde. Den skulle aflaste byens overfyldte gravpladser, der udgjorde en decideret sundhedsrisiko. Den blev senere udvidet flere gange frem til 1861 og har nu et samlet areal på 48 tønder land.
Kirkegården er opdelt af en gennemgående allé af søjlepopler og fremtræder med et romantisk udtryk med store, sjældne træer og frodige vækster. Den er på næsten alle sider omgivet af mure, der også går igen omkring visse afsnit af gravpladsen. Området rummer mange bevaringsværdige gravmæler over en række kendte personligheder, eksempelvis Søren Kierkegaard, H. C. Andersen og Niels Bohr.
Allerede tidligt blev det mondænt at blive begravet på Assistens, og i slutningen af 1700-tallet begyndte københavnerne at tage på udflugt til kirkegården med madkurv og medbragt te. Efter en gravrøver-skandale i 1804 blev der dog sat en stopper for denne lystighed. Tankerne om andre aktiviteter på kirkegården fortsatte dog - og allerede i 1879 besluttedes det at omdanne kirkegården til parkformål fra 1980. Dette årstal er nu ændret til 2020.
Ved omdannelsen opdeles kirkegården i fire afsnit - men uden nogen skarp, karaktermæssig adskillelse. Randarealerne mod Jagtvej og Hans Tavsens Park mod syd bliver park med plæner og blomsterenge, hvor der kan dyrkes solbadning og boldspil samt afholdes picnic. Men gravminderne i området, fx H. C. Andersens gravsted, bibeholdes omgivet af buske og trægrupper.
Den ældste, historiske del af kirkegården på hjørnet af Nørrebrogade og Kapelvej bevares og genskabes som musealt område. Udvidelsen fra 1806 nord herfor bliver mindepark, og midterområdet vedbliver at have funktion som kirkegård. Ved Nørrebros Runddel åbner en ny metrostation i 2018.
Opførelsesdata

Årstal: 1760 - 1861
Bygningsændringer og ombygninger:
Kirkegården er udvidet flere gange, 1806, 1828, 1853 og 1861. En del er omdannet til park 2003. En fjerdedel af området bliver park i 2020.

Adresse

Kapelvej, Nørrebrogade, Jagtvej
DK-2200 København N

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Københavns kommune
Landskabsarkitekt: Rawert, Stadsgartneren i København og Stig L. Andersson
Konsulent: Wiedewelt, Abildgaard, Weidenhaupt, Dajon og Morten Stræde (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Kirkegård og park

Referencer
Politiken 05-08-1987. Landskab 1988, side 130, og 1997, side 188. Olaf Lind og Annemarie Lund: Arkitektur Guide København, Arkitektens Forlag, 1996. Annemarie Lund: Guide til Dansk Havekunst, 2002. "
Assistens Kirkegård, København
Assistens Kirkegård, København
Assistens Kirkegård, København
Assistens Kirkegård, København
Assistens Kirkegård, København
Assistens Kirkegård, København
Assistens Kirkegård, København
Assistens Kirkegård, København
Assistens Kirkegård, København
Assistens Kirkegård, København
Assistens Kirkegård, København
Assistens Kirkegård, København
Assistens Kirkegård, København
Assistens Kirkegård, København
Assistens Kirkegård, København
Assistens Kirkegård, København
Assistens Kirkegård, København
Assistens Kirkegård, København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE