Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde, Norge

Arkitekt:

Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue, arkitekter MAA

Det ny kunstmuseum er udformet som et glødende prisme beliggende på Førdes mest centrale plads. I tilknytning hertil er hele kvarteret omkring museet udnyttet til nye boliger og erhverv, i alt ca. 15.000 m2, heraf 3000 m2 museum. Vinderforslaget tilgodeser både kommercielle og kulturelle interesser. Juryen skriver bl.a. i sin begrundelse, at projektet "tager hensyn til ønsket om et arkitektonisk hovedgreb med signalvirkning, samspil og variation mellem de forskellige funktioner ... kontrasten mellem museum, erhverv og boliger er tydelig, med klare forskelle både i volumener og materialevirkning, et museumsbyggeri med en facade som kan ændre karakter og signalere indhold - samt fremtidsrettede og attraktive boliger - Forslaget kan bearbejdes og gennemføres indenfor en rimelig tidshorisont". I vinderforslaget står museet som et altid skiftende og i mørket glødende prisme med en transparent glasfacade. Udstillinger annonceres med streamers klæbet direkte på facaden. Indgangsdørene tænkes bearbejdet i stærke farver, gerne med motiver fra lokale kunstnere. Udstillingssalene er disponeret som en neutral ramme for kunsten med enkle, fleksible rum. Tagterrassen kan bruges som scene og skulpturhave med en fantastisk udsigt over fjeldene.
Opførelsesdata

Årstal: 2007 - 2011

Adresse

Prestebøen 8
N-6800 Førde, Norge

Byggeriets øvrige parter

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Kunstmuseum, boliger og erhverv
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i konkurrence 2006

Referencer
Licitationen 09-06-2006. Politiken 13-06-2006. Byggeri 6-2006. "
Links

http://www.cfmoller.dk

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE