Frederiksberg Seminarium og Skolen på Nyelandsvej

Arkitekt:

Cubo Arkitekter ApS, MAA

En 16 meter høj, åben aula parallelt med en fire-etagers undervisningsblok danner bindeled mellem de to institutioner. Aulaen rækker ud i Nyelandsvej og skildrer i såvel form som materialer en offentlig stemning. Aulaen danner cirkulationszone til etager forbeholdt seminariet og optager mange forskellige niveauer i koblingen til de eksisterende etager. Skolens etager forsynes med elever "bagfra", fra gangforløb, der bliver synlige som små opholdskarnapper, der hænger ud i den store aula. Det er en rumlig samhørighed, men institutionerne er akustisk adskilt. Stueplanet, hvor seminariets mere offentlige rum er placeret (kantine, auditorium og bibliotek) har i aulaen gadekarakter, understreget i belægninger og belysning. Om sommeren kan der åbnes i kantinens fulde bredde igennem aulaen til gårdrummet. Økologiske mål er katalysator for formgivningen. Tagvand fra hallens store grå tagflade opsamles via store spyr til det centrale gårdrum, hvor vandet indgår i bassiner omkring de rekreative opholdsarealer. Aulaen er uopvarmet, men udnytter passiv solvarme fra undervisningsblokkens tunge, varmeakkumulerende teglmasse og suppleres med aktiv energi fra solpaneler i tagfladen.
Opførelsesdata

Årstal: 1996 - 1997

Adresse

Nyelandsvej 27
DK-2000 Frederiksberg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Frederiksberg Seminarium, Skolen på Nyelandsvej og Frederiksberg Kommune
Ingeniør: Lemming & Eriksson A/S, FRI
Entreprenør: Fagentrepriser

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Skolebygninger
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i indbudt konkurrence 1995. Økologi

Referencer
Arkitektur 4/5-1996, side 294, og 5-1998, side 272. Arkitekten 15-1995. Byggeplads Danmark 2-1998. "
Frederiksberg Seminarium og Skolen på Nyelandsvej
Frederiksberg Seminarium og Skolen på Nyelandsvej
Frederiksberg Seminarium og Skolen på Nyelandsvej
Frederiksberg Seminarium og Skolen på Nyelandsvej
Frederiksberg Seminarium og Skolen på Nyelandsvej
Frederiksberg Seminarium og Skolen på Nyelandsvej

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE