Egebuen, Ballerup

Arkitekt:

Boje Lundgaard + Lene Tranberg ApS, arkitekter MAA

Egebuen består af to boligblokke, begge i tre etager. Den ene er en halvcirkulær blok, der omkranser Arenapladsen mod nord, den anden en lige blok langs Egebjerg Bygade. Bebyggelsen er planlagt ud fra et ønske om en høj grad af nærhed og kontakt mod pladsen og gaden. Stier fører til de fælles haver og opholdsarealer, der ligger nord for bebyggelsen. Boligerne er fordelt på 34 to-rums boliger og 10 tre-rums boliger. Der er lagrt vægt på, at boligerne er rumlige og velbelyste, således indeholder alle lejligheder gennemlyste rum med stue og køkken. Det er tilstræbt at give bebyggelsen et ny-modernistisk, enkelt, men levende arkitekturudtryk, hvor den æstetiske kvalitet ligger i en rolig, afklaret bygningskrop kombineret med en form- og materialemæssig variation i facadeproportioneringen.
Opførelsesdata

Årstal: 1995 - 1996

Adresse

Egebjerg Bygade 225-239, Egebjerggård
DK-2750 Ballerup

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: STK-Byg A/S, Kommunernes Pensionsforsikring A/S (PKA)
Ingeniør: Carl Bro Byg A/S, FRI
Landskabsarkitekt: Svend Kierkegaard ApS, MDL
Entreprenør: NCC Rasmussen & Schiøtz A/S
Konsulent: Panamarenko (kunstnerisk udsmykning), Byggeplan-Data A/S (bygherrerådgivning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Etageboliger

Referencer
Arkitektur DK 2-1998, side 70. Udstillingskatalog 1996. Guide til Dansk Arkitektur II. "
Links

http://www.lt-ark.dk/ltark.htm http://www.danskboligselskab.dk/1000/1026/

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE