DFDS-Færgeterminal, København

Arkitekt:

3xN (Nielsen, Nielsen & Nielsen), arkitekter MAA

Anlægget består af to bygninger, dels en terminal for de store DFDS-færger til Polen og Norge, dels en kontrolstation for lastvogne med told-, pas- og billetkontrol-funktioner.
Terminalen fremstår som et glasrør i to etager, som hviler på tilbagetrukne klodser af sort beton. Disse kuber er én etage høje. Glasrøret, der er transparent med tre-fire forskellige glastyper, rummer på første sal billetsalg, kiosk, et større venteareal, hvor skibshistorien illustreres i en række glasmontrer med modeller af de gamle DFDS-skibe, og endelig toldkontrol for Polens-rejsende.
På anden sal har DFDS administrationskontorer, og her findes også paskontrollen for de rejsende, som ankommer fra Polen. Visse af funktionerne udtrykker sig i glasrørets facade som kasser, beklædt med aluminium, som rækker ud af facaden - det drejer sig på første sal om told- og ventezonen, og på anden sal om administrationens mødelokaler. Klodserne rummer faciliteter for forvalter, havnearbejdere samt lager. Kontrolstationen med check-in og told- og paskontrol er placeret på opmarchområdet. Dens delelementer samles af en udkragende tagskive med en stor, cirkulær udskæring.
DFDS-færgerne er flyttet fra den hidtidige plads på Kvæsthusbroen, som Københavns Havn har solgt i forbindelse med opførelsen af det nye skuespilhus.
Opførelsesdata

Årstal: 2002 - 2004

Adresse

Dampfærgevej 30
DK-2100 København Ø

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Københavns Havn A/S
Ingeniør: Birch & Krogboe A/S, FRI
Entreprenør: NCC Danmark MT Højgaard A/S (2004)
Konsulent: Tage Kørner A/S og Cowi A/S (bygherrerådgivning), Signal Arkitekter A/S (lejerrådgivning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Færgeterminal

Referencer
Arkitektur DK 6-2004, side 430. Havn & By 2 og 4-2004. Byggeri 7-2004. byggeplads.dk 3-2004. Copenhagen X: Ny Arkitektur i Hovedstaden, 2007. "
DFDS-Færgeterminal, København
DFDS-Færgeterminal, København
DFDS-Færgeterminal, København
DFDS-Færgeterminal, København
DFDS-Færgeterminal, København
DFDS-Færgeterminal, København
DFDS-Færgeterminal, København
DFDS-Færgeterminal, København
DFDS-Færgeterminal, København
DFDS-Færgeterminal, København
DFDS-Færgeterminal, København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE