Dansk Design Center, København

Arkitekt:

Henning Larsens Tegnestue A/S, arkitekter MAA

Danmark har fået sit første designhus i København - i en bygning, hvor især den bygningsmæssige behandling af dagslyset og præsentationen af nutidig design er de afgørende elementer i husets fremtoning.
Bag facaden over for Tivoli på H. C. Andersens Boulevard er opbygget et hus med et klart og enkelt hovedgreb. Anlægget rummer tre selvstændigt markerede enheder, et forhus, et baghus og et ellipseformet mellemled med trappe og elevator mellem de to udstillingsetager. Der er tale om en rumlig og lysmæssig spændstig sekvens, der skaber en attraktiv oplevelse.
Forhuset er rationelt bygget op med frit disponible etagedæk, som spænder ud mellem kerner med elevatorer, trapper og installationer i gavlene. På dækkene findes bl.a. kontorer, møderum og kongressal. Den dobbelthøje artistiske mellembygning anvendes sammen med husets to nederste etager til skiftende udstillinger og café.
Oprindelig var huset tænkt med en højteknologisk facade med flydende krystaller og solceller som et dominerende element. På den måde ville huset afspejle samtiden og sit eget væsen som eksponent for god industriel design, samtidig med at det respekterede den omgivende bygningsstruktur.
Den usædvanlige facade kunne have udgjort en mekanisk lysmaskine i evig forandring - om dagen changerende som en sommerfuglevinge og om natten med facadehøje billeder, der var synlige fra de forbikørende biler.
Desværre måtte denne idé opgives af tekniske og økonomiske grunde. Nu har man i stedet fået en neutral, dobbelt glasfacade, der som andre af husets komponenter er en gave. Facaden er leveret af vinduesproducenten Velux.
Opførelsesdata

Årstal: 1997 - 1999

Adresse

H. C. Andersens Boulevard 27-29
DK-1553 København V

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Danish Design Center
Ingeniør: Moe & Brødsgaard A/S (konstruktioner), AtG (installationer)
Landskabsarkitekt: Henning Larsens Tegnestue A/S
Entreprenør: Fagentrepriser
Konsulent: Undervisningsministeriets Byggedirektorat ved Tom Fl. Nielsen (byggeadministration)

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Designcenter
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i indbudt konkurrence 1994

Referencer
Arkitektur DK 2-1989, side 52, 4/5-1996, side 264, 6-1996, side 354, og 5-2000, side 288. Arkitekten 6-1995, side 194. Design DK 6:1994. Design DK, særtryk februar 1995. En bygning for Dansk Design Center, og 5-1997. LP Nyt 565-2000, side 2. Berlingske Tidende 16-12-94 og 10-1-2000. Politiken 7-1-2000. Byggeplads Danmark 1-2000. Byggeri 3-2000. Henrik Sten Møller: Legen og Lyset. En frise over Henning Larsen som menneske og arkitekt. Politiken, 2000. "
Dansk Design Center, København
Dansk Design Center, København
Dansk Design Center, København
Dansk Design Center, København
Dansk Design Center, København
Dansk Design Center, København
Dansk Design Center, København
Dansk Design Center, København
Dansk Design Center, København
Dansk Design Center, København
Dansk Design Center, København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE