Agernskrænten, Ballerup

Arkitekt:

Henning Larsens Tegnestue A/S, arkitekter MAA

Agernskrænten består af et længehus ved Nordbuen med 11 rækkehuse i to etager og en karré med 43 lejligheder, heraf otte ungdomsboliger, et fælleshus og en butik. Alle boliger har adgang fra gadesiden. De to boliggrupper, længen og karreen, fremstår som fire selvstændige bygninger, alle i gule tegl og med flade tage. Hvert hus har gennemgående sternhøjde og er placeret naturligt i forhold til terrænets fald. Bebyggelsen er opført som et byøkologisk lavenergibyggeri, gennemført på baggrund af en totaløkonomisk analyse. Bygningskonstruktionen er optimeret med hensyn til isolering og tæthed. Der er anvendt solvarme, så det resulterende varmebehov bliver begrænset. Den samlede lavenergiløsning, hvor der også er varmegenvinding på ventilationsluften, giver mulighed for at anvende luftopvarmning som en økonomisk optimal løsning i forhold til et traditionelt radiatoranlæg.
Opførelsesdata

Årstal: 1993 - 1994

Adresse

Egebjerg Bygade 102-126 og Agernskrænten 2-42 og 1-21, Egebjerggård
DK-2750 Ballerup

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Ballerup Boligselskab ved Dansk Boligselskab
Ingeniør: A & G Consult (konstruktioner, VVS og el), Cenergia Energy Consultants (energi og varme)
Landskabsarkitekt: Jeppe Aagaard Andersen, MAA, MDL
Entreprenør: KKS Entreprise A/S
Konsulent: Ole Gjermandsen (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Rækkehuse og karrébebyggelse
Særlige aspekter: Ungdomsboliger. Fælleshus. Økologi

Referencer
Boligen 8-1995. Udstillingskatalog 1996. Detail 7-1996, side 1009. Arkitektonisk Kvalitet. Guide til Dansk Arkitektur II. "
Links

http://www.danskboligselskab.dk/1000/1026/ http://www.hlt.dk

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE